SCHONE SCHEPEN VOOR KUNSTMEST TRANSPORTEN

Home » # » Kunstmest

KUNSTMEST VERVOER PER BINNENVAART

Om gewassen te verbouwen moeten landbouwgronden voorzien worden van natuurlijke voedingsbronnen. Kunstmest in onlosmakelijk verbonden met landbouwproductie. Binnen de sector vindt veel productontwikkeling plaats en de laatste jaren zijn er veel nieuwe kunstmestsoorten op de markt gekomen.
De NPRC vervoert jaarlijks ruim 1,5 miljoen ton aan kunstmest over de Europese vaarwegen. Dit gaat zowel om exportstromen naar de zeehavens van Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen als import transporten naar agrarische bedrijven op het Europese continent.

GESLOTEN VERVOER
VAN KUNSTMEST

De NPRC is zich terdege bewust van de strenge eisen rondom kunstmesttransporten. We varen altijd met schone schepen en bedekken de producten om potentiële besmettingen te voorkomen. We zijn trots dat we voor veel Europese meststoffen producenten werken. Mede door onze ervaring in dit marktsegment hebben wij een tool ontwikkeld waarmee klanten volledig inzicht hebben in de supply chain.

De laatste jaren zijn er veel nieuwe kunstmestproducten ontwikkeld voor specifieke gewassen. Dit heeft geleid tot kleinere verzendgroottes. Met de veelzijdige van de NPRC bent u altijd verzekerd van het juiste schip voor uw transportaanvraag.

ONZE KANTOREN IN EUROPA