Skip to main content
PERSBERICHT

Binnenvaartcoöperatie NPRC zet historische stap in verduurzaming vloot

Rotterdam – 9 oktober 2023

De grootste coöperatie van binnenvaartondernemers in Europa, NPRC, gaat 3 miljoen euro investeren in de verduurzaming van haar vloot. Een collectieve stap voorwaarts van 150 verenigde ondernemers om emissies van de vloot en in de keten te verlagen. Nog niet eerder is op een dergelijke schaal ingezet op verduurzaming in de droge bulk binnenvaart.

De binnenvaartcoöperatie benadrukt hiermee de keuze voor innovatie, digitalisering en duurzaamheid. Ze geeft hiermee een signaal af. NPRC CEO Femke Brenninkmeijer: ‘Verduurzaming van de logistieke sector is een must. We zien dat verduurzaming inmiddels op alle bestuurlijke en strategische agenda’s staat. Dit is een zeer belangrijk thema voor onszelf maar zeker ook voor onze klanten. Hier willen wij als collectief het voortouw in nemen.’

Collectief investeren

De investering van EUR 3 miljoen creëert de mogelijkheid voor de leden van NPRC om te investeren in hun eigen verduurzaming, specifiek in het verlagen van CO2 en stikstof-emissies. Arno Treur, CFO van NPRC: ‘Ons boekjaar 22/23 was, net als voor vele partijen, een uitzonderlijk jaar in allerlei opzichten: economisch, geopolitiek, logistiek en financieel. We hebben ons in een markt waar veel vraag was naar vervoerscapaciteit niet laten leiden door korte termijn winstmaximalisatie, maar de focus gehouden op de kern: continuïteit en betrouwbaarheid van dienstverlening.’

Met de investering draagt NPRC concreet bij aan een brede ontwikkeling in de maatschappij en industrie om de CO2 en stikstof- footprint te verlagen. Brenninkmeijer: ‘In nauwe samenwerking tussen de klant, medewerkers van de coöperatie, en de individuele binnenvaartondernemer is het doel om stap voor stap de CO2 en stikstof-uitstoot van NPRC in 2025 met 20% teruggebracht te hebben ten opzichte van 2022. Zo bereiken we een substantiële verbetering van de uitstoot in de keten. In samenwerking met BigMile hebben we een betrouwbare CO2-rapportage gerealiseerd. Zo kunnen we onze doelstellingen monitoren en zijn we onze klanten van dienst door inzicht te verschaffen in de uitstoot in de keten.  Op weg naar verduurzaming zal een goede rapportage steeds belangrijker worden’.

Brenninkmeijer vervolgt ‘Vervoer over water is sowieso een duurzame manier om de supply chain in te richten en te besparen op de uitstoot van CO2, maar er is meer mogelijk en nodig. We deden al veel op dit gebied, van varen op biobrandstof tot waterstof. Het WeVa-project (Waterstof Elektrisch Vrachtschip Antonie) met het eerste nieuwbouw waterstofschip dat ons lid Harm Lenten heeft gebouwd is hiervan een mooi voorbeeld. Tegelijkertijd zien we verschillende ontwikkelingen, waaronder de Corporate Sustainable Reporting Directive, ook wel de ‘CSRD-regelgeving’, die aanleiding geven meer focus te richten op de verduurzaming van onze hele vloot en ons bedrijf. Met een concreet plan van aanpak en onder meer met deze investering kunnen we hier uitvoering aan geven.’

Partners maken sterker

Inmiddels wordt het initiatief versterkt door een aantal strategische partners. Leveranciers van techniek die exclusieve kortingen bieden en financieringsinstanties die aantrekkelijke ‘groene’ voorwaarden hebben gecreëerd voor de leden van NPRC stimuleren de coöperatie in haar strategie.
NPRC dankt haar partners Vink Diesel, Wattlab en Stichting Water Transport voor hun bijdrage.

Meer weten?

Neem contact op

femke brenninkmeijer nprc, ceo nprc

Femke Brenninkmeijer

CEO