Skip to main content
PERSBERICHT

De Nationale Coöperatiedag –
Thema “Terug naar de toekomst”

In aansluiting op het thema “Terug naar de toekomst” van deze Nationale Coöperatiedag 2023 laten de binnenvaartcoöperaties ELV, NPRC en PTC graag zien dat de samenwerking zich niet alleen beperkt tot binnen de coöperatie(s) maar zich verruimt tot binnenvaartketen(s) o.a. op het gebied van verduurzaming samen met verlader TATA Steel NL en het EICB geven zij vorm aan de Projectsamenwerking Verduurzaming Binnenvaartketen.

Ella Hofs-Visser, Manager PR & Sustainability bij de PTC, namens de drie coöperaties : “Samenwerken waar het kan, concurreren waar het moet! Ervaringen delen op het gebied van de verschillende verduurzamingsopties die zich aandienen voor de binnenvaart is de te bevaren weg. Gezamenlijk, verschillende typen, kleine en grote schepen, vormen we de modaliteit binnenvaart, waarmee we als een collectief geheel antwoord moeten gaan geven op de uitdagingen van de reeds in gang gezette energietransitie ”

“Naast groenstaal produceren, willen wij ons staal ook duurzaam transporteren. Om dit te realiseren hebben wij een omvangrijk Zero Carbon Logistics programma opgezet. In onze gesprekken met de verschillende binnenvaartcoöperaties, zagen wij veel synergiën maar in de details vaak een andere benadering. Wij zijn van mening dat duurzame oplossingen in de binnenvaartsector belang hebben bij uniformiteit en schaalvergroting. Vanuit die gedachte hebben wij het voorstel gedaan voor een gezamenlijk overlegorgaan en kennisdeling tussen de verschillende partijen, waarin wijzelf ook actief deelnemen. ” aldus Daan Sabbé, Contract Manager Binnenvaart TATA Steel NL.

“Wij zijn blij met dit initiatief”, zegt Khalid Tachi, Managing Director van het EICB. “Er komt zoveel op de sector af! Des te meer kennis we kunnen delen, des te meer bewustwording we gaan bereiken en daarmee perspectief voor de sector creëren. We zullen met elkaar alle zeilen bij moeten zetten om luchtvervuiling en klimaatverandering tegen te gaan. Dan is een projectsamenwerking als deze van grote toegevoegde waarde.”

Binnen de projectsamenwerking worden onder andere de mogelijkheden van waterstof besproken. Hoe we elkaar kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld middels intentieverklaringen, deelnames aan diverse platforms of op het gebied van wet- en regelgeving. Vooral ook op het gebied van biobrandstoffen, met name HVO, wisselen we ervaringen uit. Het gebruik van HVO kan een CO2-reductie tot wel 89% realiseren. Hoewel diverse motorenfabrikanten positief advies afgegeven hebben voor het gebruik van HVO, zijn verzekeraars nog terughoudend en stellen additionele voorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat de schipper HVO kan gaan bunkeren.

Dit doet, naast de hogere kostprijzen, samen met negatieve uitingen van sommige motorenleveranciers/onderhoudstechnici, de aarzeling bij de binnenvaartondernemer toenemen om tot het gebruik van HVO over te gaan.

ELV, NPRC en PTC zijn zelfstandige organisaties van de particuliere binnenvaartondernemers. Door de krachten te bundelen op het gebied van verduurzaming, hopen zij de ondernemingen van de aangesloten leden als ook de gehele binnenvaart sector toekomstbestendig te houden.

Omdat de particuliere binnenvaartondernemer vaak voor veel verschillende verladers vaart, staat de deur voor hen open om zich aan te sluiten bij de projectsamenwerking.

Terug naar nieuwsoverzicht

Meer weten?

Neem contact op

femke brenninkmeijer nprc, ceo nprc

Femke Brenninkmeijer

CEO