Skip to main content
NIEUWS

Op weg naar duurzaamheid met het eerste Nedertarwe schip op HVo100 biobrandstof

Royal Koopmans leidt de weg naar duurzaamheid met het eerste Nedertarwe schip dat vaart op HVO100 biobrandstof, met een indrukwekkende CO2-reductie van 85%

Royal Koopmans, specialist in innovatieve ingrediënten uit graan, heeft een historische stap gezet naar een duurzamere toekomst met de lancering van het eerste schip met Nedertarwe dat vaart op duurzame HVO100 biobrandstof. Deze mijlpaal markeert niet alleen een revolutionaire verschuiving in de scheepvaartsector, maar ook in de voedselproductie, waar duurzaamheid steeds belangrijker wordt.

Partnerschap voor Duurzaamheid

Deze baanbrekende keuze is mogelijk gemaakt dankzij een nauwe samenwerking met vooruitstrevende partners in de graanketen, waaronder brandstofleverancier REINPLUS FIWADO Bunker wat een onderdeel is van VARO Energy, binnenvaart coöperatie NPRC, graancollecteur CZAV, en NPRC lid VOF Sympathie Shipping. Door gezamenlijk te investeren in een duurzamere toekomst, verbindt Royal Koopmans haar partners in de keten op basis van een gedeelde visie en intrinsieke motivatie om bij te dragen aan een gezonde en duurzame wereld.

Dirk Lodewijk, CEO van Royal Koopmans, benadrukte het belang van deze samenwerking en initiatieven. “Royal Koopmans neemt het voortouw door haar partners in de keten te verbinden op basis van een gedeelde visie en intrinsieke motivatie. Daar horen de schippers ook bij. Hiermee bedienen we een steeds groter wordende groep consumenten die kiezen voor merken en producten waarin een transparante en duurzame voedselketen zichtbaar en tastbaar wordt.”

Indrukwekkende CO2-reductie

De keuze voor HVO100 (Hydrotreated Vegetable Oil) als biobrandstof biedt een indrukwekkende CO2-reductie van meer dan 85% in vergelijking met conventionele diesel, wat een grote impact heeft op het verminderen van de ecologische voetafdruk. Deze hernieuwbare biobrandstof, vervaardigd uit plantaardige restoliën en vetten of gebruikt frituurvet, draagt bij aan een schonere en duurzamere logistieke sector, waaronder de binnenvaart.

Stap naar Emissieloos Varen

Robert van Vliet, Commercial Development Manager bij NPRC, benadrukte het belang van deze innovatieve stap: “De NPRC werkt samen met ketenpartners en aangesloten binnenvaartondernemers aan duurzame oplossingen in zero-emissie vervoer over water. Dit zijn oplossingen gericht op de lange termijn. De grootste klapper die op korte termijn al gemaakt kan worden is het varen op biobrandstoffen als HVO.”

Ben van Kol, directeur Bunkering bij VARO Energy: “Dit initiatief laat zien hoe Royal Koopmans voorop loopt en partijen langs de keten samenbrengt. Op deze manier effenen we gezamenlijk het pad richting een groenere en schonere binnenvaart. Het sluit perfect aan bij onze ambitie en doelstellingen als VARO Energy om de energie transitie partner te zijn door het leveren van energie oplossingen met lage of geen CO2 emissies.”

Door te varen op HVO100 bespaart het totale Nedertarwe transport per schip maar liefst 44.363,2 kg CO2, wat overeenkomt met de hoeveelheid CO2 van bijna 65 vliegreizen van Amsterdam naar Rome. Dit initiatief draagt bij aan de ambitie om tegen 2023 al een CO₂ reductie van 35-50% in de binnenvaart te realiseren en tegen 2050 emissieloos en klimaatneutraal te zijn, zoals vastgelegd in de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens.

Duurzame Nedertarwe: een Krachtige Bijdrage

Nedertarwe, graan afkomstig van Nederlandse bodem en duurzaam geteeld door vooruitstrevende boeren, vormt de kern van dit initiatief. Door vakmanschap en passie te combineren met topkwaliteit voedingsingrediënten, draagt Royal Koopmans bij aan het verbeteren van biodiversiteit, bodemgezondheid en het reduceren van de milieueffect en CO2-uitstoot.

Meer weten?

Ik hoor graag van je.

robert van vliet, commercial manager, commercial development manager

Robert van Vliet

Commercial Development Manager