Skip to main content

Home » Stichting Green Award partnert met binnenvaartcoöperatie NPRC

Stichting Green Award partnert met binnenvaartcoöperatie NPRC

“Samenwerken voor een slimme, schone en efficiënte binnenvaart”

Binnenvaartcoöperatie NPRC uit Rotterdam is als eerste logistiek dienstverlener in de binnenvaart benoemd tot “incentive provider” van de Stichting Green Award. In de praktijk zal NPRC een deel van de keuringskosten voor certificaten gaan betalen voor haar leden, daarbij gaat de binnenvaartorganisatie actief meedenken over de eisen die de stichting stelt aan certificeringen van de binnenvaart. De samenwerking is ‘grensverleggend’ aldus gedeputeerde Rik Janssen van de provincie Zuid-Holland.

De unieke samenwerking werd bekendgemaakt tijdens de bijeenkomst ‘Goederenvervoer over Water in een Stroomversnelling’ van de provincie Zuid-Holland op woensdag 20 juni. Als officiële bevestiging overhandigde directeur Jan Fransen van de Stichting Green Award een Green Award plaquette aan NPRC directeur Stefan Meeusen.

Gedeputeerde Rik Janssen (o.a. Milieu, Water en Vervoer over Water) roemde tijdens de bijeenkomst het initiatief als ‘grensverleggend’ en riep alle partijen in de logistieke keten, van verlader tot ondernemer, op om ook de samenwerking te zoeken voor een slimme, schone en efficiënte binnenvaart.

Binnenvaartondernemers kunnen al geruime tijd een Green Award aanvragen. Al naar gelang zij vergroeningsmaatregelen getroffen hebben verstrekt de Stichting Green Award een Brons, Zilver of Goud certificaat en platinum label aan schepen. De NPRC gaat nu als eerste “incentive provider” 35% van de kosten voor het behalen van het Green Award certificaat vergoeden aan haar leden.

Directeur Stefan Meeusen van NPRC: “De hele sector wordt de komende jaren geconfronteerd met strengere emissie-eisen. Wij zijn blij dat Green Award onze leden van de coöperatie de ruimte biedt om mee te denken over de juiste eisen die er zijn bij de verschillende certificaten. Duidelijkheid over de juiste eisen en regelgeving op het gebied van groen varen zullen hen meer zekerheid geven bij de enorme investeringen waar zij de komende jaren mee geconfronteerd worden.”

Ook Jan Fransen, directeur van de Stichting Green Award Foundation is verheugd over de samenwerking. ‘Natuurlijk is iedere incentive voor Green Award gecertificeerde schepen een welkome aanvulling. Echter de NPRC is een incentive provider in een voor Green Award nieuw segment. Ik verwacht dat deze stap bijdraagt aan een belangrijke strategische ontwikkeling in het verder vergroenen van de binnenvaartsector. We hopen dat ook andere partijen zoals verladers zich in de toekomst zullen aanmelden als incentive provider.

Share this post
Julia Striegl

Julia Striegl

HR & Quality Manager

Schrijf hier uw condoleance / Schreiben Sie hier Ihr Beileid