Skip to main content
Andreas Stade

Andreas Stade

By 29 juni 2021april 1st, 202258 Comments

NL

NPRC’s pater
familias

Zeer gewaardeerd door collega’s en schippers. Goedlachs, sociaal, hulpvaardig, altijd goedgeluimd, een tikkeltje luid ook wel. Kortom, aanwezig. Andreas Stade vulde een ruimte, zodra hij binnenstapte, en dat had niet alleen te maken met zijn postuur, dat gerust imposant genoemd mag worden.

Dinsdag 29 juni overleed hij, 56 jaar oud pas.

“Voor mij persoonlijk is een stuk uit mijn hart weggerukt,” zegt collega Mario Lauwers, die 36 jaar met Andreas samenwerkte. “En voor NPRC: 36 jaar ervaring is weg. Hij kon klanten zo goed aan zich binden, dat was ongelofelijk.”

“Het is een groot verlies,” zegt collega Hartmut Hoffmann, die 27 jaar met Andreas op kantoor in Mannheim zat. “Hij had overal een vinger in. We moeten een groot gat in de firma vullen. Hij was echt een instituut. Hij wordt gemist.”

Een ongeluk met een bus werd Andreas fataal toen hij met zijn fiets naar zijn werk ging. Hij had de laatste tijd juist veel thuisgewerkt, bevreesd als hij was voor corona. En fietsen naar zijn werk deed hij de laatste jaren altijd als het weer dat toeliet, en dat was eigenlijk elke dag. Andreas fietste sinds drie jaar, om na een periode met hartproblemen zijn conditie op peil te krijgen. Sindsdien had hij 7500 kilometer op zijn teller staan.

Dat uitgerekend zo’n gezonde fietsrit hem fataal werd, nota bene nadat hij corona ongeschonden was doorgekomen en hij eindelijk naar zijn collega’s op kantoor, daar is het woord wrang voor uitgevonden.

Schipper Wim Sakko, die als lid 36 jaar met Andreas samenwerkte, vindt dat een hartverscheurend beeld. “’s Ochtends staat hij nog zijn tanden te poetsen, hij stapt op zijn fiets, hij zwaait nog naar zijn vrouw, neemt lachend afscheid zoals hij altijd deed, en een paar honderd meter verder is het leven afgelopen.”

Andreas Stade werd in 1964 geboren in Mannheim. Zijn vader, een leraar, was streng, zoals zoveel vaders in die tijd. Op zijn 21ste begon hij op kantoor bij NPRC, om daar nooit meer weg te gaan.

“Hij was groothartig,” zegt Hartmut. “Als er iets was, kon je altijd bij hem komen. Hij had altijd een open oor. Voor de leden stond hij altijd klaar.”

Dat kan Wim bevestigen. “Hij was heel begaan met de leden, hij stond altijd open voor overleg. Ook sociaal was hij betrokken bij de leden. Dat is typisch voor het hele kantoor, maar vooral voor Andreas. ‘Is er wat aan de hand?’ vroeg hij dan. ‘Met je familie, met je gezin?’ Overal hielp hij mee. Toen mijn dochter moest bevallen, zorgde hij keurig voor een ziekenhuis voor ons.”

Ook Mario kent zulke voorbeelden. “Toen de televisie van een schipper in Mannheim kapot was, stuurde hij meteen een collega: ‘Kom op, even naar de Media Markt.’ Het was gelijk geregeld. Ook zo was hij.”

Andreas trouwde ruim 25 jaar geleden met Silvia, een weduwe met twee zonen, Thorsten en Patrick. Mario: “‘Ik heb alles in een pakket gekocht,’ zei hij altijd. Ik hoorde hem graag vertellen over zijn vrouw en zonen.”

Wim spreekt van een groot verlies voor NPRC. “De hele corporatie lijkt een familie. Het is natuurlijk zakelijk, maar het wordt ook vriendschappelijk als je elkaar al 36 jaar kent. Voor mij is het alsof ik een familielid kwijt ben. Zo diep gaat dat wel.”

DE

Familienoberhaupt
der NPRC

Sehr geschätzt von sowohl Kollegen als Mitgliedern der Genossenschaft. Fröhlich, gesellig, hilfsbereit, immer gut gelaunt und manchmal auch ein bisschen laut. Kurz gesagt, nicht zu übersehen. Andreas Stade füllt einen Raum, sobald er ihn betrat, und das lag nicht nur an seiner Statur, die man getrost als imposant bezeichnen kann.

Er starb am Dienstag, den 29. Juni, im Alter von nur 56 Jahren.

“Für mich persönlich ist ein Stück meines Herzens herausgerissen worden”, sagt Kollege Mario Lauwers, der 36 Jahre lang mit Andreas zusammengearbeitet hat. “Und für NPRC: 36 Jahre Erfahrung sind weg. Er war so gut darin, die Kunden an sich zu binden, das war unglaublich.”

“Es ist ein großer Verlust”, sagt Kollege Hartmut Hofmann, der 27 Jahre mit Andreas im Mannheimer Büro den Arbeitsplatz geteilt hat. “Er hatte überall seine Finger im Spiel. Wir müssen ein großes Loch in der Firma füllen. Er war wirklich eine Institution. Er wird vermisst werden.”

Ein Busunfall wurde Andreas zum Verhängnis, als er mit seinem Fahrrad zur Arbeit fuhr. Er hatte in letzter Zeit viel von zu Hause aus gearbeitet, aus Angst vor Corona. Und in den letzten Jahren ist er immer mit dem Rad zur Arbeit gefahren, wenn es das Wetter zuließ, was eigentlich jeden Tag der Fall war. Andreas hatte mit dem Fahrradfahren vor drei Jahre begonnen, um nach einer Zeit mit Herzproblemen wieder in Form zu kommen. Seitdem ist er 7500 Kilometer geradelt.

Dass ausgerechnet eine so gesunde Fahrradfahrt ihn umbringen sollte, nachdem Corona unbeschadet an ihm vorbei gegangen war und er endlich wieder zu seinen Kollegen ins Büro fahren konnte, dafür wurde das Wort “bitter” erfunden.

Kapitän Wim Sakko, der 36 Jahre lang mit Andreas gearbeitet hat, findet es herzzerreißend. “Er putzt sich morgens noch die Zähne, er steigt auf sein Fahrrad, er winkt seiner Frau zu, verabschiedet sich mit einem Lächeln, wie er es immer tat, und ein paar hundert Meter weiter ist das Leben vorbei.”

Andreas Stade wurde 1964 in Mannheim geboren. Sein Vater, ein Lehrer, war streng, wie viele Väter in dieser Zeit. Mit 21 Jahren begann er im Büro von NPRC, das er nie wieder verlassen sollte.

“Er hatte ein großes Herz”, sagt Hartmut. “Wenn es etwas gab, konnte man immer zu ihm kommen. Er hatte immer ein offenes Ohr. Er war immer für die Mitglieder da.”

Wim kann dies bestätigen. “Er war sehr engagiert für die Mitglieder, er hatte immer ein offenes Ohr für sie. Er engagierte sich auch sozial für die Mitglieder. Das ist typisch für das ganze Büro, aber besonders für Andreas. Stimmt etwas nicht?”, hat er immer gefragt. ‘Mit deiner Familie, mit deiner Frau, deinen Kindern?’ Er hat überall geholfen. Als meine Tochter entbinden musste, arrangierte er kurzerhand ein Krankenhaus für uns.”

Andreas Stade wurde 1964 in Mannheim geboren. Sein Vater, ein Lehrer, war streng, wie viele Väter in dieser Zeit. Mit 21 Jahren begann er im Büro von NPRC, das er nie wieder verlassen sollte.

Auch Mario kennt solche Beispiele. “Als bei einem Schiffsführer in Mannheim der Fernseher kaputt war, hat er sofort einen Kollegen geschickt, der gesagt hat: ‘Komm, wir gehen zum Media Markt’. Es wurde sofort geklärt. Er war auch so.”

Andreas hat vor genau 25 Jahren Silvia, eine Witwe mit zwei Söhnen, Thorsten und Patrick, geheiratet. Mario: “‘Ich habe alles in einem Paket gekauft’, sagte er immer. Ich habe es geliebt, ihn über seine Frau und seine Söhne sprechen zu hören.”

Wim spricht von einem großen Verlust für NPRC. “Die Genossenschaft ist wie eine Familie. Natürlich geht es auch ums Geschäft, aber aus Geschäft wird Freundschaft, wenn man sich 36 Jahre lang kennt. Für mich ist es wie der Verlust eines Familienmitglieds. So tief geht das.”

Condoleanceregister / Kondolenzregister

Plaats reactie / Reaktion platzieren

58 Comments

 • Wouter en Karolien Smitsman schreef:

  Met grote verslagenheid en droefheid hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van onze geliefde collega Andreas Stade

  De familie en nabestaanden willen we hierbij heel veel kracht sterkte toewensen om dit gemis te kunnen dragen.

  Ook de collega’s van kantoor Mannheim willen we in het bijzonder veel sterkte toewensen.

  Verder alle collega’s en disponenten willen we hierbij heel veel sterkte toewensen met dit verlies.

  Wouter en Karolien Smitsman
  Ms. Dépendant

 • T. den Ouden schreef:

  Via deze weg willen wij een ieder die op welke wijzen dan ook geraakt is door het plotselinge verlies van Dhr. Andreas Stade condoleren en sterkte wensen.

  In het bijzonder denken wij aan zijn naaste familie.

  Teunis en Catharina den Ouden
  Mvs. Lansingh

 • Huib en Diana schreef:

  Je was een rots in de branding
  en koerste recht door zee
  Je trotseerde storm en golven
  alleen had je de wind niet mee.

  Wij wensen de familie, nabestaanden en collega’s veel sterkte en kracht toe met dit grote verlies.

  Huib en Diana
  Ms. Aristo

 • Wim en Ria Vredenburg schreef:

  Wij wensen de familie heel veel sterkte toe met dit grote verlies.

  Wim en Ria Vredenburg
  Zwijndrecht

 • Ad en Leny schreef:

  Wij wensen de familie en de collega’s heel veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

  Ad Deurloo en Leny Withaar
  (ex)Murene

 • Wim en Sandra Koopmans schreef:

  Als wij de woorden kende die jullie zouden troosten,
  dan zouden wij ze jullie schrijven.
  Maar wij weten ze niet,
  dit verlies is te groot.

  Wij wensen de familie, nabestaande en collega’s veel sterkte en kracht toe.

  Wim en Sandra Koopmans
  m/s Celeste

 • Tom en Els Bosman schreef:

  Heel veel sterkte voor familie en medewerkers van NPRC,

  Andreas was voor ons als een rots in de branding,
  Eerlijk en Betrouwbaar,
  We gaan hem missen.

  Tom en Els Bosman,
  m.s. Mon-Desir

 • Frank Mooij schreef:

  Wij wensen familie en medewerkers van NPRC veel sterkte met het verlies van Andreas.

  Iemand waarop we altijd konden bouwen en waar we altijd fijn mee samen hebben gewerkt .

  Dank hier voor

  Frank en Jenny Mooij

 • Christiaan Boogaard schreef:

  Geschrokken en diep verdrietig waren we toen we hoorden dat onze zeer gewaardeerde Andreas Stade ons is ontvallen.

  We wensen zijn familie kracht toe in het dragen van dit verlies. Ook allen die nauw met Andreas samenwerkten, veel sterkte gewenst.

  We hebben veel aan Andreas te danken.

  Christiaan, Anna, Sandra en Henri Boogaard,
  ms Terra Maris.

 • Harrie van Laak schreef:

  Met verslagenheid groot ongeloof hoorde het grote verlies van zo een vertrouwd persoon als Andreas Stade .
  Wij wensen de familie en colleges veel strekte.
  Voor zijn zielerust zullen wij onze bijdrage geven.

  Harrie en Léon van Laak

  M s Watna

 • roland schreef:

  Woorden schieten echt wel te kort om mijn ongeloof uit te drukken.
  Ik heb Andreas leren kennen als een vrolijk, joviale man, altijd bereid om te helpen en uiterst correct.
  We gaan hem allemaal echt missen.
  Heel veel sterkte aan de familie en collega’s in een heel lastige periode.

  Roland Somers

 • Mario Lauwers schreef:

  Mijn broeder, het ga je goed daarboven. Jij was veel meer dan een collega voor mij.
  Je laat een leegte achter in m’n hart die nooit meer ingevuld zal worden.
  Sterkte aan de familie, collega’s en vrienden.

  Je “broer” Mario

 • Ronnie Rutjes schreef:

  De verslagenheid was groot toen wij hoorden dat Andreas dit verschrikkelijke ongeluk niet overleefd heeft.
  Wat zullen wij deze man gaan missen, altijd eerlijk en oprecht, een man van zijn woord.

  Sterkte voor familie, collega’s en vrienden.

  Ronnie, Patricia, Dionne en Dennis Rutjes,
  m/s Calando

 • Wim sakko schreef:

  Een stoel blijft leeg
  Een stem blijft zwijgen
  Maar in het hart
  Zullen herrinneringen voor altijd blijven
  Wij wensen familie en medewerkers van nprc veel sterkte met dit grote verlies .
  Wim en Ina Sakko.

 • Berend Lensen schreef:

  Beste familie, vrienden, collega’s en andere naasten van Andreas,

  Wij willen jullie veel sterkte wensen met dit onverwachte verlies.
  Zijn overlijden is naast een persoonlijk verlies voor zijn omgeving tevens een groot verlies voor de branche.

  Namens de medewerkers van Peterson Rotterdam
  Berend Lensen

 • Andre sakko schreef:

  Een simpel woord
  Een vriendelijk gebaar
  Je stond altijd
  Voor iedereen klaar
  Volkomen onverwacht
  Ben je heengegaan
  Nu leef je verder
  In ons hart voortaan

  Een groot gemis
  Voor eeuwig in onze gedachten

  Wij wensen alle familie, dierbaren en collega’s van de nprc veel sterkte met dit verlies.

  Andre en Carin sakko

 • Jan en Marlies Snellens schreef:

  We willen familie, collega’s en medewerkers veel sterkte wensen met dit tragische verlies.

  Jan en Marlies Snellens.
  M.s Mirjam.

 • R.Timmerman schreef:

  Met oprechte deelneming en veel sterkte voor de familie van Andreas.

  Rein en Patricia Timmerman
  (voormalig aangeslotene tot 1996 met m/s Sagitta)

 • Pieter jan en Andrea de Waardt schreef:

  Steeds weer worden dierbare mensen te vroeg uit het leven weggenomen.
  Onverwacht en grote leegte achterlatend.

  Wat blijft zijn herinneringen, dat worden waardevolle dingen.

  Wij wensen de familie, collega’s en alle betrokkenen heel veel sterkte met dit verlies.

  Pieter jan en Andrea de Waardt
  ms Invontes

 • J. Westerbeek schreef:

  Ik kende hem niet alleen als bevrachter, maar ook als iemand die altijd klaar stond om te helpen als iemand hulp nodig had. Bijvoorbeeld een bezoek aan de dokter, of bij het kopen van een nieuwe tv.
  Wij wensen de nabestaanden en de collega’s veel sterkte

  Jan en Carla Westerbeek
  Mvs. Jan

 • Henk en Willy Eerkes schreef:

  Ook wij zijn geschrokken en bedroefd om het plotselinge verlies van de heer Andreas Stade en als dat bij ons al het geval is,hoeveel te meer voor zijn naaste familie maar ook voor hen die dagelijks met hem samenwerkten.
  Wij wensen hen héél veel sterkte om met dit grote verlies verder te leven.
  Henk en Willy Eerkes m/s Wilhelmina.

 • Laura en Theo Dijkema schreef:

  Andreas was voor ons veel meer als onze bevrachter. Een geweldig mens, betrouwbaar en stond voor zijn woord.
  Met totale verslagenheid moesten we horen wat er gebeurt was. We zullen Andreas verschrikkelijk missen.
  We willen de familie, collega’s, aangeslotenen en iedereen die nou met Andreas werkte, condoleren en heel veel sterkte wensen.

  Laura en Theo Dijkema
  ms Valinta

 • Diep geschokt hoorden wij van het noodlottig ongeval van Andreas, die wij goed gekend hebben toen wij met ons vrachtschip Christiaan voor de NPRC voeren. Hij was een fijne en betrouwbare man om mee te werken. Altijd goed gemutst en betrokken. Wij wensen zijn gezin, familie en vrienden veel sterkte met dit enorme verlies.

 • Salih Karaarslan schreef:

  Gecondoleerd en heel veel kracht en sterkte toegewenst.

 • Ed Hartmann schreef:

  Andreas.
  Boven in je kantoor aan de Rheinkaistraße in Mannheim, achter de Oranje NPRC vlag, regelde je samen met je collega’s onze reizen.
  In een, voor ons, mistige mix van belangen tussen de leden, de klanten en de coöperatie dacht je mee in oplossingen.

  Je had een goed gevoel van de markt en durfde te geven en te nemen,
  er waren niet veel woorden nodig om elkaar te begrijpen.

  Voor ons was het altijd fijn om naar boven te varen,
  in de wetenschap dat we dankzij jou ook altijd weer goed thuis zouden komen.

  Boven de wolken blijf je grenzeloos in onze gedachten!
  Bedankt voor al die jaren waarin je op je coöperatieve manier zo goed voor ons hebt gezorgd.

  Onze gedachten gaan uit naar je familie, collega’s en vrienden die je nu moeten missen.

  José van Heijster & Ed Hartmann.
  ex. MS. Traversée.

 • Henk en Johanna van der Zijden m.s. He-Jo schreef:

  We wensen familie, vrienden en collega’s veel sterkte met dit grote verlies.

 • Caroline Wulteputte schreef:

  M’n oprechte deelneming voor familie, vrienden & collega’s in Mannheim.
  Heel veel sterkte toegewenst !

 • Cora Bayens schreef:

  Cora Bayens

  Wat is het leven als je een bericht krijgt dat je collega waar je 36 jaar mee hebt samengewerkt een fietsongeluk niet overleefd heeft.
  Andreas je was een fijne collega en je hield je aan je woord en was steunpilaar van NPRC Mannheim.

  Mijn oprechte medeleven voor de familie en veel sterkte voor de komende tijd.

 • Jaap en Elly Keller schreef:

  Bedroefd hebben wij kennis genomen van het overlijden van Andreas. Toen wij nog met ons ms Elwina-K NPRC lid waren, kwamen wij zeer regelmatig in Mannheim op kantoor en hebben veel goede herinneringen aan Andreas.

  Wij wensen de collega’s in Mannheim en zijn gezin veel sterkte.

  Jaap en Elly Keller

 • Corina schreef:

  We zullen je heel erg missen Andreas.
  Ik heb je leren kennen als een fijne collega, vriendelijk, vrolijk en steeds bereid om te helpen..

  Sterkte aan de familie, collega’s en vrienden

 • Ilona kuipers schreef:

  Geen woorden die dit verlies kunnen vullen.
  Ik wens de familie heel veel kracht toe om dit te verwerken.

  Sterkte aan allen!

  Ilona Kuipers ex-NPRC

 • Marieke Vavier schreef:

  Gecondoleerd met dit onverwachte verlies.
  Ik wens familie, vrienden en collega’s veel sterkte.

  Marieke Vavier

 • Louis Bosman schreef:

  Was für eine schreckliche Nachricht, mein herzliches Beileid.

  Total unwirklich, es tut sehr weh, wenn jemand, der einem so viel bedeutet hat, plötzlich aus dem Leben gerissen wird.

  Andreas war ein toller Typ mit viel Wissen und Erfahrung in der Binnenschifffahrt – 36 Jahre NPRC, ein Unternehmen auf das er sehr stolz war und über welches er auch außerhalb der Bürozeiten gerne sprach.

  Andere Unternehmen sind gut, aber wir sind die Besten. Er erzählte mir oft, wer von den Bosmännern in meiner Familie mit der NPRC fuhr und welche Geschichten er über sie hatte – ich habe es immer geliebt.

  Ich werde Andreas sehr vermissen…………………

  Ich wünsche Euch und Andreas’ Familie viel Kraft in dieser besonders schweren und traurigen Zeit.

  Louis Bosman

 • T. Klijn schreef:

  Geschrokken en met grote verslagenheid namen wij kennis van het overlijden van Andreas Stade, een door veel collega’s gewaardeerd disponent en bedrijfsleider van ons kantoor in Mannheim. Veel hebben wij aan hem, die zich naar ons altijd “die alte Mann” noemde, te danken. Een man met het hart op de goede plaats moeten we missen. We condoleren en wensen in de eerste plaats de familie Stade heel veel sterkte toe met dit verlies maar niet in mindere mate ook de collega’s van de NPRC kantoren en overige betrokkenen.

  Niels & Arieke Klijn
  ms. Deo Juvante

 • Catoir Denis schreef:

  Beste familie, beste collega’s
  Wij willen onze oprechte deelneming betuigen voor het verlies van onze Andreas
  Hij zal door ons allemaal gemist worden.
  Catoir-Taburiaux familie
  M/S TATIANA

 • Harm Jan en Willemieke van der Ham schreef:

  Beste familie en collega’s,

  Hierbij willen wij onze oprechte deelneming betuigen met het verlies van Andreas.
  Wij wensen een ieder zeer veel sterkte en Gods onmisbare ondersteuning toe om dit te dragen en te verwerken.
  Wij herinneren Andreas als een fijne collega met een leuke dosis humor. Zijn manier van praten met het Duits-Nederlands accent waren altijd grappig om te horen.

  Harm Jan, Willemieke, Hannah en Rhodé van der Ham
  Innovation

 • Cathy Janvier-Vessies schreef:

  Beste familie en collega’s,

  Zeer geschokt ben ik door het plotselinge overlijden van Andreas.
  Vanaf 2002 was hij vele jaren een plezierige collega. Ik heb hem leren kennen als een serieuze, gedreven kantoormanager. Hij was een man van zijn woord. Hij zal in Mannheim node gemist worden.

  Ik wens zijn familie, vrienden en vooral de collega’s in Mannheim heel veel sterkte dit vreselijke verdriet te dragen.

 • Arie van Wiggen schreef:

  Namens alle medewerkers van weekblad Schuttevaer heel veel sterkte en kracht gewenst

 • cwj schreef:

  Van harte gecondoleerd & Sterkte met dit grote verlies voor alle die hem lief waren.

  Kees & Johanna Egas
  en kinderen

  Ms Fidente

 • Eric van Dam schreef:

  Wat een onwaarschijnlijk bericht dat we te horen kregen dat Andreas is overleden.

  Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en collega’s.

  Met 36 jaar dienstbaar aan de NPRC heb je een groot deel van je leven geschonken, aan het bouwen van een mooie coöperatie. Altijd op de bres voor de leden van de NPRC.
  De uitspraak “een man een man, een woord een woord” was onder jouw leiding van kantoor Mannheim de dagelijkse praktijk. Dankbaar voor je vele jaren inzet en verslagen over het plotselinge verlies. Op de bouwstenen die jij neer heb gelegd gaan wij verder.

  We wensen zijn vrouw, kinderen en naasten heel veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

  Eric, Melanie, Kaily, Leona en Alexander van Dam
  MS Sympathie

 • Wilco Volker schreef:

  Seit Tagen geht mir die typisch deutsch/holländische Stimme von Andreas durch den Kopf. Viele schöne Anekdoten sind im Rückblick passiert. Andreas war ein mehr als guter Kollege. Ein guter Geschäftsmann und vor allem ein zuverlässiger Fachmann, der immer aus der menschlichen Dimension heraus handelte, mit einem sehr großen Herz für alle im “Club”, wie er die NPRC nannte. Für Andreas haben Sie gerne etwas extra getan, weil Sie wussten, dass er das notfalls auch tun würde.
  Sein Rat, seine Erfahrung in der Branche und seine fast holländisch nüchterne, ruhige Sicht auf die Dinge werden uns sehr fehlen. Genauso wie die immer wieder schönen Momente mit ihm außerhalb der Arbeit.
  Seine Familie wird einen wunderbaren Menschen vermissen, und ich wünsche ihnen und allen anderen Beteiligten alle Kraft, die sie in dieser schweren Zeit brauchen, und hoffe, dass die Traurigkeit sich irgendwann vermindern wird und die warmen Erinnerungen bleiben.

  Wilco Volker
  NPRC

 • Hava Güzel schreef:

  Heelveel sterkte met dit grote verlies…

 • Angeliek Bonnes schreef:

  Wat een schok! Ik wens de familie, vrienden en collega’s van Andreas heel veel sterkte met dit enorme verlies!

 • Leo Geluk schreef:

  Beste familie en collega’s ,

  Hierbij willen wij onze oprechte deelneming betuigen met het verlies van Andreas.
  Wij wensen een ieder zeer veel sterkte en Gods onmisbare zegen toe , om dit te dragen en te verwerken.

  Leo & Leanne Rienco , Marielle, Jorintha, Christianne Geluk
  ms Nomadis

 • Niels schreef:

  Heel veel sterkte gewenst aan de familie, vrienden en collega’s.

  Niels Jacobs
  Lancom

 • We wensen familie, vrienden en medewerkers heel veel sterkte.

 • Gecondoleerd en sterkte voor familie en collega’s.

  Hij een fijne vent

  Namens andre en nelly Leeuwestein
  Philos shipping bv

 • Lau de Bot schreef:

  Wij wensen familie, vrienden en medewerkers heel veel sterkte met dit grote verlies.
  Andreas je we hebben je zien komen in de jaren 70 . Nu hoorde je al jaren tot de bemanning van NPRC Mannheim, onze tweede thuishaven.
  Later mede als vraagbaak tijdens mijn vacantiewerk in Wurzburg,

  Namens Lau en Marieke de Bot ex Laurentius

 • Johannes schreef:

  Wij wensen de familie Stade sterkte in het verlies van Andreas.
  Ook alle collega`s van de NPRC , in het bijzonder kantoor Mannheim wensen we sterkte en wijsheid in deze nieuwe periode.

  Johannes en Arjanne Veldman
  ms Vecht

 • Ronald en Tessa Verlaan-Valk schreef:

  Verslagen waren wij door het plotseling overlijden van een gewaardeerde collega.
  Je was fijn om mee te werken als disponent en kantoormanager, wensen je familie, collega’s en vrienden heel veel sterkte in deze droevige tijd.

  Het verdriet zal moeilijk te verwerken zijn maar de mooie herinneringen blijven voort leven.

  Ronald en Tessa, Milan en Yara Verlaan
  m/s Milan

 • Jan Fernhout schreef:

  Beste familie, vrienden en collega’s (in het bijzonder die uit Mannheim),

  Vol ongeloof hoorden wij van het fatale ongeluk van Andreas.
  Door omstandigheden komen we de laatste jaren niet meer in Mannheim, maar Andreas zal altijd in onze gedachte zijn.
  Wij wensen iedereen kracht en wijsheid toe in deze moeilijke tijd.

  Met vriendelijke groet,

  Jan en Paula Fernhout
  ms Wantij

 • Robin Vermeeren schreef:

  Vol ongeloof hebben wij kennis genomen van het plotselinge overlijden van Andreas.

  Veel sterkte voor de familie en naaste in deze zware periode.

  Robin & Annemarie Vermeeren m/s Estero

 • Corstiaan en Betsy Heijns schreef:

  Wij wensen de familie Stade sterkte met het verlies van Andreas.
  Ook alle collega`s van de NPRC , in het bijzonder kantoor Mannheim wensen we sterkte en wijsheid in deze moeilijke tijd en kracht toe om verder te gaan
  Corstiaan en Betsy Heijns
  m/s Stormvogel

 • Bert van Strien schreef:

  Lieve Andreas.
  Voor mij ben jij het voorbeeld van hoe ik als NPRC medewerker/manager wil zijn.
  Ik heb van je geleerd hoe je open, eerlijk, en rechtvaardig leden en klanten benadert.
  De vrolijkheid , onbevangenheid en je humor maakte elk samenzijn tot iets speciaals.
  Wij gaan je allemaal enorm missen.
  Je laat een onblusbaar gat achter bij de NPRC.
  Dat zal thuis niet anders zijn,
  Heel veel sterkte voor je familie en vrienden die je achter laat.
  Ik ga je missen.
  Bert

 • Hetto Morin schreef:

  Auf diesem Weg möchten wir Ihnen unser aufrichtiges Beileid zum plötzlichen Tod von Andreas Stade aussprechen.

  Wir wünschen der Familie und den Kolleginnen und Kollegen Andreas’ viel Kraft in dieser schweren Zeit.

  Im Namen aller Kollegen

  Pro-Log BV

 • Femke schreef:

  Onwerkelijk waren de afgelopen weken.

  Op donderdag en vrijdag voor het ongeval was je nog in Nederland bij en met ons. En dan komt er op maandagochtend 28 juni het telefoontje uit Mannheim. Het laat zien hoe kwetsbaar het leven is, wij zijn. Dit maakt diepe indruk.

  De dagen erna ben ik in Mannheim geweest, hebben we herinneringen opgehaald en heb ik gezien hoe het team daar alle lopende zaken en praktische zaken oppakte. Andreas sprak altijd vol trots over zijn team, en het is geen woord gelogen.

  Afgelopen dinsdag was het afscheid in Mannheim te midden van velen op een prachtige en zonovergoten plek. Er waren mooie woorden, veel bloemen, muziek en er was steun en troost. Degene die de plechtigheid leidde zei het zo treffend ‘er hat gelebt en er war geliebt’. Zo gewaardeerd als persoon, cooperatieman, collega, vakman, vriend maar bovenal als familieman. Mijn gedachten zijn bij jouw familie en ik wens hen alle kracht toe om dit diepe verdriet een plek te geven. Ook veel sterkte en kracht toegewenst voor allen voor wie Andreas zo dierbaar was

 • Gerrit en Annelien Smitsman - ms Volenta schreef:

  Nu de tijd van ‘overleven’ achter ligt en de tijd van ‘missen’ en ‘herdenken’ elke dag weer aanbreekt, willen we de familie van Andreas en de collega’s (vooral op kantoor Mannheim) veel sterkte toewensen!

 • Lauwrens Faasse schreef:

  Het bericht van het ongeluk en overlijden van Andreas was eigenlijk niet te geloven, maar toch bittere werkelijkheid.
  En daarom willen we de Familie van Andreas sterkte toewensen in de moeilijke periode die is geweest en die nog komt.
  En ook alle Collega’s van kantoor Mannheim veel sterkte toegewenst.

  Lauwrens en Petra Faasse
  m/s Lauwrens sr.

Schrijf hier uw condoleance / Schreiben Sie hier Ihr Beileid