Skip to main content
PERSBERICHT

Arno Treur per 1 januari CFO NPRC

Uitbreiding directie voor stabiel groeiende coöperatie

Rotterdam, 11 januari 2023

Vanaf 1 januari is Arno Treur benoemd als financieel directeur (CFO) van coöperatie NPRC. Deze benoeming betreft een uitbreiding op directieniveau en is een volgende stap van de grootste binnenvaartcoöperatie van Noordwest Europa om haar strategische plannen op gebied van duurzaamheid en digitalisering binnen de logistieke keten te realiseren. Arno Treur is geen onbekende voor de NPRC. Hij is sinds 2019 als Manager Finance & Control werkzaam bij het binnenvaartcollectief. Daarvoor was hij Financial Controller bij de heavy lifting divisie van de Roll Group.

Strategisch partnerschap

De functie van CFO is nieuw binnen NPRC en past bij de huidige omvang van de coöperatie, die de afgelopen jaren een stabiele groei kende. Die groei vloeide voort uit de succesvol ingezette koers van NPRC als strategisch partner in de supply chain. Hierdoor veranderde bij klanten aandachtsgebieden en daarmee de rol van de coöperatie als logistiek dienstverlener. Arno Treur: “De vraagstukken in de supply chain zijn steeds vaker niet alleen operationeel, maar ook strategisch van aard. Neem als voorbeelden de focus op emissiereductie, de inzet van waterstof elektrische schepen, het digitaliseren en optimaliseren van de supply chain en een meer datagedreven logistiek. NPRC groeit mee met dat soort strategische ontwikkelingen bij de klant”. Treur vervolgt “Ik vind het ontzettend eervol dat de huidige CEO, Femke Brenninkmeijer en de RVC (raad van commissarissen) mij deze mogelijkheid geboden hebben om door te groeien binnen de eigen organisatie. Ik zie er naar uit om schouder aan schouder met Femke vanaf dit nieuwe jaar als CFO van de coöperatie verder te werken aan de strategische vraagstukken op gebied van duurzaamheid en digitalisering”. Naast deze terreinen zal Treur als CFO eindverantwoordelijk zijn voor de financiële zaken, het voldoen aan wet- en regelgeving (o.a. belastingen), risicomanagement en de juridische zaken.”

Coöperatief dagelijks bestuur

Concreet betekent de benoeming van Arno Treur als CFO dat, na jaren van een dagelijks bestuur bestaande uit één directeur, vanaf januari 2023 het dagelijks bestuur binnen NPRC uit twee personen bestaat. Femke Brenninkmeijer, CEO van NPRC: “De benoeming borgt continuïteit doordat de organisatie minder kwetsbaar en afhankelijk is van één persoon. Daarbij zagen we de afgelopen jaren dat we elkaar konden inspireren bij het gezamenlijk nemen van de strategische beslissingen. En juist dat samen komen tot besluiten past in onze coöperatie. Verder zal deze benoeming ook de slagkracht van de organisatie verder bevorderen. We hebben taken verdeeld, waardoor beslissingen in deze veranderlijke wereld, sneller genomen kunnen worden. Samen met onze RvC zijn deze afwegingen meegenomen in de totstandkoming van deze nieuwe functie, die vooral het belang van de leden en de organisatie zal dienen”.

Brenninkmeijer besluit: “Ik ben zelf erg blij met de komst straks van Arno aan mijn zijde binnen het dagelijks bestuur. Het is prachtig en geeft veel vertrouwen dat we met iemand uit onze eigen organisatie deze stap kunnen maken. Arno heeft niet alleen kennis van zaken wat betreft financiën, maar is ook een prettige sparringpartner bij diverse andere vraagstukken. Als zoon van een agrarisch ondernemer heeft hij een no nonsens insteek en een bijzonder goed gevoel bij de uitdagingen van een mkb ondernemer. Deze eigenschappen, maar zeker ook zijn bijdrage de afgelopen jaren om de NPRC verder te ontwikkelen maakt dat Arno terecht de juiste kandidaat voor deze nieuwe functie is”.

Meer weten?

Ik hoor graag van je.

Arno Treur

CFO