Skip to main content
PERSBERICHT

Binnenvaartcoöperatie NPRC opent vestiging in Doornik

Samenwerkende binnenvaartondernemers versterken positie in Belgische logistiek

Doornik, 1 augustus 2022

Overvolle wegen en duurzaam transport vragen om meer vervoer over water. Om dit te faciliteren heeft NPRC, de grootste binnenvaartcoöperatie van Europa, een kantoor geopend te Doornik. Strategisch gelegen aan de Boven-Schelde in Wallonië de perfecte aanvulling naast de vestiging in het Vlaamse Antwerpen. In Wallonië worden veel grondstoffen voor de bouw gewonnen en zijn in het nabij gelegen Noord-Frankrijk veel agrobedrijven actief. Bovendien worden veel halffabricaten in de staalindustrie verwerkt in Franstalig-België.

Samenwerken in de keten
Het coöperatieve model met lange termijn samenwerking met zowel verladers als binnenvaartondernemers slaat duidelijk aan in de Belgische markt. De komende jaren zal NPRC deze samenwerkingen met een scherp oog voor logistieke innovatie en verduurzaming verder uitbouwen in Wallonië en Noord-Frankrijk. Vanuit de nieuwe vestiging in Doornik is NPRC bovendien dichter bij haar lokale klanten in de bouw, agri en staalindustrie gevestigd.

Logistieke waarde van regio
De keuze voor de vestiging in Doornik is logistiek aantrekkelijk voor de lange termijn. Door investeringen in het vaarwegennetwerk biedt de binnenvaart een uitkomst in de duurzame aan- en afvoer van goederen voor bedrijven in de regio. Mario Lauwers, manager van NPRC in België, waaronder kantoor Antwerpen, licht toe: “Op dit moment vervoert NPRC al een derde van de bouwmaterialen die via de Schelde afgevoerd worden naar verwerkers in België en Nederland. In deze landen alsook in Frankrijk zijn de komende jaren enorme opgaven voor woningbouw en (herstel) bouw van infrastructuur. Samen met de bedrijven in de regio en onze leden zullen we betrouwbare en duurzame logistieke oplossingen uitwerken die inspelen op deze vraag. Zo leveren we tevens een belangrijke bijdrage aan het verminderen van het aantal wegvervoer bewegingen op het volle wegennet. Met de NPRC-vertegenwoordiging in Rotterdam, Duisburg, Mannheim, en Parijs kunnen we bovendien de verbinding via het water maken met bedrijven in andere Europese landen. Zo vervoeren de NPRC-leden met regelmaat kunstmest vanuit Mannheim naar Denain.”

nprc doornik

Europese samenwerking
De opening van de vestiging in Doornik past binnen de strategie van NPRC om haar 140 leden een zo breed mogelijk vaargebied in heel Europa te bieden. Wallonië en Noord-Frankrijk worden daar nu verder aan toegevoegd. Bij deze uitbreiding kiest NPRC er ook voor om het ledenbestand een sterker Europees karakter te geven.

Femke Brenninkmeijer, CEO van NPRC: “Samenwerkende binnenvaartondernemers leveren de meeste waarde in de keten op en scheppen de beste voorwaarden voor continuïteit voor onze klanten. Dat geldt ook voor de Belgische binnenvaartondernemers die de kracht van het collectief inzien. In onze ledenadviesraad hebben we ook een Belgisch bestuurslid. Inmiddels bestaat onze coöperatie voor meer dan 10% uit Belgische leden.”

Patrick Claeys, binnenvaartondernemer op het motorschip Arwen en Belgisch bestuurslid binnen de ledenadviesraad van NPRC: “Ruim 8 jaar geleden heb ik mij als eerste Belgische ondernemer aangesloten bij NPRC. De coöperatie geeft mij zekerheid en een efficiënte inzet van mijn schip. Met de opening van het kantoor in Doornik kan NPRC nog beter aansluitende reizen in de buurt aanbieden.”

Meer weten?

Ik hoor graag van je.

femke brenninkmeijer nprc, ceo nprc

Femke Brenninkmeijer

CEO