Skip to main content
LADINGSTROOM IN BEELD

Continuïteit in houtsnippers

Collega Andreas van der Zwaan is naast het plannen van de mouttransporten naar de Heineken brouwerijen in Zoeterwoude en Den Bosch ook verantwoordelijk voor het vervoer van houtsnippers. Op het eerste oog lijken houtsnippers een gemakkelijk product om te varen, echter weet Andreas als geen ander dat er veel bij komt kijken. Zo zijn bijvoorbeeld hoog- en laagwater, het verdichten van het product tijdens het laden en het bezitten van de juiste vergunningen belangrijke thema’s.

Wanneer we kijken naar ingezameld hout wordt dit onderverdeeld in 4 categorieën, A-, B-, A/B- en C-hout. NPRC vaart voornamelijk hout dat volledig wordt gerecycled en hout dat wordt verwerkt tot spaanplaat (A/B-hout). Deze spaanplaten worden door de spaanplaatindustrie bijvoorbeeld aan IKEA geleverd, die het onder andere gebruikt voor de productie van de wereldberoemde Billy-kast. Ook vind je dit gerecyclede A-hout terug in laminaatvloeren.

De perfecte deklast
Andreas vertelt dat seizoensinvloeden zoals droog en warm weer grote gevolgen kunnen hebben voor de manier waarop je een schip belaadt: “Bij elk transport kijken we van tevoren goed naar het soortelijk gewicht van het product, de waterstanden en de hindernissen die we onderweg tegenkomen. Duitsland staat bekend om een aantal lage bruggen en dan dien je rekening te houden met je deklast. In geval van een hoge deklast door lichte lading varen we met schepen die ballastwater kunnen innemen om zo onder de bruggen door te kunnen komen. Uiteindelijk is een geslaagd transport een nauw samenspel tussen de schipper, kraanmeester en bevrachter. Op de laadlocatie is het verdichten van het product van levensbelang. Met regelmaat laden wij het product met een transportband, waarna de houtsnippers in het ruim worden aangedrukt met een kraan. Het maken van de perfecte deklast is vakwerk.”

Gaat niet, bestaat niet
De veelzijdige vloot van de NPRC-schippers biedt altijd uitkomst. “Ik ben bijzonder trots dat ik samen met de schippers de houtsnippers altijd weet te vervoeren. In de afgelopen 10 jaar hebben wij alles weg weten te varen. Het leeuwendeel wordt vervoerd door de NPRC-leden en bij tijd en wijle maken we ook gebruik van de flexibele schil schepen. Het is echt een soort sport om altijd, ondanks het weer en seizoensinvloeden, een oplossing te bieden. Gaat niet, bestaat niet, is het motto. En daar worden onze klanten superblij van”, benadrukt Andreas met een grote glimlach.

Transportgunningen op orde
Voor het vervoer van houtsnippers over water dienen binnenvaartschepen in het bezit te zijn van een NIWO-registratie. Een groot aantal NPRC-leden beschikt over deze Nederlandse transportvergunning en het equivalent in België (OVAM) en Duitsland (paragraaf 53). Zo kom je bijvoorbeeld Duitsland echt niet in zonder dat de overheid weet dat je gedekt bent tegen milieuschade, zoals broei en houtsnippers op de vaarwegen. NPRC verzorgt het papierwerk en schippers krijgen nog altijd een stapel papieren mee, zodat bij een eventuele controle alles dik in orde is.

Meer weten?

Ik hoor graag van je.

Andreas van der Zwaan

Barging & Logistics

Schrijf hier uw condoleance / Schreiben Sie hier Ihr Beileid