Skip to main content
PERSBERICHT

Samenwerkende binnenvaartondernemers spitsenvaart sluiten goed jaar af.

ELV en NPRC werken succesvol samen.

Rotterdam, 8 december 2022

De binnenvaart tussen Nederland en Frankrijk sluit een goed jaar af, aldus de binnenvaartcoöperaties ELV en NPRC. Beide zijn actief in het specialistische vervoer met kleine schepen (spitsen en Canal du Nordschepen). De coöperaties startten twee jaar geleden een strategische samenwerking met behoud van ieders eigen identiteit. Het doel van deze samenwerking was om te komen tot een slimmere inzet van schaarser wordende kleine schepen en het verhogen van de leveringszekerheid voor de klanten. Als gevolg van die betere inzet van de beschikbare vloot werden de afgelopen 12 maanden via de coöperaties door de
binnenvaartondernemers ruim 2000 transporten uitgevoerd , circa 6% meer dan het pré Corona top jaar 2018.

De coöperaties brengen circa 100 binnenvaartondernemers samen in het segment van spitsen en canal du nord schepen op de vaart van en naar Frankrijk. Organisatorisch is er de afgelopen twee jaar achter de schermen hard gewerkt aan de invulling van de samenwerking. Zo werd er een centraal “team Frankrijk” opgezet met een mix van logistieke professionals vanuit ELV en NPRC. Dit team koppelt de logistieke vraag van klanten aan een optimale inzet van de schepen. Met de varende ondernemers werden regelmatig online overleggen gevoerd om de samenwerking te toetsen. Daarnaast werden systemen geïntegreerd, de iBarge app geïmplementeerd om te komen tot digitalisering van de keten en een efficiency slag gemaakt op administratief vlak.

Betere aansluiting op werk

Bart Verkade, voorzitter van de ELV: “Bij de aankondiging van de samenwerking tussen ELV en NPRC in 2020 was er zeker sprake van wat koudwatervrees, nu twee jaar later ervaren ondernemers de voordelen en zien ze dat er betere aansluiting is op vrachten.

Een mooi voorbeeld daarvan zijn de schepen die namens NPRC mout uit Frankrijk vervoeren naar de Heineken brouwerij in Zoeterwoude. Bijna 100% van deze schepen laadt vervolgens rollen staal namens ELV vanuit IJmuiden voor TATA Steel terug naar Frankrijk. Dat is slechts één voorbeeld, maar op steeds meer trajecten vinden we betere combinaties en verhogen we de bezetting van onze vloot. Onze gezamenlijke groei van het aantal transporten, in een markt waarin het aantal schepen terug loopt, bewijst dat we in staat zijn geweest om een optimalisatieslag te maken. Het bestuur van ELV heeft daarom besloten de samenwerking met NPRC te verlengen”.

Continuïteit en zekerheid

Femke Brenninkmeijer, CEO NPRC vult aan. “Minder zichtbaar, maar strategisch belangrijk is dat er tussen NPRC en ELV een natuurlijke samenwerking ontstaat van kennis en kunde. Op gebied van logistiek als ook op gebied van techniek, financiering, duurzaamheid en digitalisering. Zowel leden als klanten wordt door deze samenwerking meer continuïteit en zekerheid geboden”

Meer weten?

Ik hoor graag van je.

femke brenninkmeijer nprc, ceo nprc

Femke Brenninkmeijer

CEO