Skip to main content

Groter volume suikerbieten per binnenvaart dit najaar

NPRC stelt deelname bietencampagne open voor niet-leden

In het najaar van 2021 werden, sinds lange tijd, weer grote hoeveelheden suikerbieten uit Limburg per schip afgevoerd. Cosun Beet Company en binnenvaartcoöperatie NPRC kijken terug op een geslaagde modal shift en bereiden op dit moment de campagne van dit najaar voor. Een campagne waarbij het doel is om nog eens 20% extra bieten via de binnenvaart af te voeren. In de haven van Maastricht zullen door L’ortye naast de Zuid-Limburgse ook een deel van de midden Limburgse bieten overgeslagen worden. De bieten zullen worden gelost in het Brabantse Oudenbosch. De NPRC is gevraagd om een bietenvloot voor dit najaar samen te stellen. Evenals vorig jaar kunnen ook ondernemers die geen lid zijn bij NPRC deelnemen aan de bietencampagne. Geïnteresseerden binnenvaartondernemers die mee willen varen kunnen contact opnemen met Job Jansen of Bert van Strien.

Voor de aankomende bietencampagne vanuit Limburg is NPRC begonnen met het samenstellen van een vloot van 10 à 11 schepen. Deze schepen zullen tijdens de campagne in een vast schema pendelen tussen Maastricht en Oudenbosch. De bietencampagne start naar verwachting in de 3e week van september dit najaar en duurt, afhankelijk van de oogst, 17 weken.

“De suikerbieten zijn een ladingstroom die goed past bij de binnenvaart. We kunnen als sector trots zijn dat we na een succesvol eerste jaar, nu nog meer bieten via het water kunnen vervoeren. Het is vooral ook een compliment naar de ploeg van schepen die vorig jaar in nauwe samenwerking met de disponenten op kantoor bewezen dat de binnenvaart een betrouwbare partner is.”

Bert van StrienManager bevrachtingen - NPRC Rotterdam

Van Strien vervolgt: “We hebben na afloop van de campagne met de deelnemers aan de pendel een etentje georganiseerd om vanuit de praktijk ook te horen wat goed ging en beter kan voor dit jaar. Het vaste en voorspelbare vaarschema gedurende de hele campagne werd door de ondernemers erg gewaardeerd. Vooral omdat je ver van tevoren wist waar je was en privé afspraken daardoor goed in plannen waren. Toch waren ook verbeteringen mogelijk. Ten opzichte van vorig jaar hebben we daarom het vaarschema iets aangepast waardoor er meer ruimte ontstaat om gemiddeld 1 dag per week stil te kunnen liggen en toch 1,5 reis per week te doen. Tevens kunnen dit jaar ook zondaghouders deelnemen aan de campagne. Tot slot is er (beperkt) ruimte voor ondernemers die liever 1 reis per week doen. We willen hiermee inspelen op verschillende typen bedrijfsvoering”.

In overleg met de leden heeft NPRC besloten om voor de vlootsamenstelling niet alleen binnen de coöperatie te kijken naar geïnteresseerden. NPRC CEO Femke Brenninkmeijer:  “De terugkeer van de bietencampagne naar de binnenvaart en het grotere volume is een geweldige kans voor de hele sector. Wij zijn van mening dat je bij zo’n mooie opgave niet alleen naar je eigen organisatie moet kijken maar ook de hele sector de mogelijkheid moet bieden om te profiteren van deze nieuwe ladingstroom.”

Geïnteresseerden binnenvaartondernemers die mee willen varen kunnen contact opnemen met Job Jansen of Bert van Strien. NPRC en Cosun Beet Company willen in de maand juni inzichtelijk hebben hoe de vloot er voor campagne 2022 uit komt te zien. 

Meer weten?

Neem contact op met:

bert van strien nprc, bert nprc

Bert van Strien

Manager Barging & Logistics

Schrijf hier uw condoleance / Schreiben Sie hier Ihr Beileid