Skip to main content

Dit artikel is origineel verschenen op de website van RPPC.nl

HET ONZICHTBARE ZICHTBAAR MAKEN

Femke Brenninkmeijer verruilde aan het begin van de zomer Amsterdam in voor Rotterdam. Na 11 jaar Havenbedrijf was het tijd voor een overstap naar de business als directeur bij de Nederlandse Particuliere Rijnvaart Centrale (NPRC). In deze rol gaat zij samen met binnenvaartondernemers, verladers en medewerkers de NPRC en de binnenvaart verder op de kaart zetten. Deze binnenvaartcoöperatie met 120 leden vervoert jaarlijks met een veelzijdige vloot 13 miljoen ton droge lading over de Europese vaarwegen. Vanuit de kantoren in Rotterdam, Antwerpen, Parijs, Duisburg en Mannheim stuurt de coöperatie alle logistieke diensten aan.

Femke is jurist van huis uit en na enkele betrekkingen in de advocatuur in 2008 als bedrijfsjurist aan de slag gegaan bij het Havenbedrijf Amsterdam. Vol drive vertelt Femke over haar kennismaking met de havenwereld: “Direct bij mijn eerste stappen in de haven maakten de schepen, kranen en terminals een enorme indruk op mij. Het samenspel van alle bedrijven die met lading bezig zijn in combinatie met de internationale context geeft een boeiende dynamiek. Al snel kwam ik tot de conclusie dat ik energie krijg van het zakendoen in de haven. De mentaliteit is heel puur, menselijk en ‘hands-on’; je ziet wat je krijgt en er zit veel passie bij de mensen die in deze sector werken. Medio 2017 maakte ik de overstap naar de commerciële kant binnen het havenbedrijf als directeur Energy, Cargo & Offshore. Ik werkte nauw samen met het Amsterdamse havenbedrijfsleven en leerde alle facetten van havenontwikkeling, logistiek en supply chain beter kennen. Het gevoel om onderdeel te willen zijn van de maritieme business bleef en toen NPRC op mijn pad kwam, twijfelde ik geen moment en zette ik koers richting Rotterdam.”

Je bent nu ruim 100 dagen directeur bij NPRC. Hoe heb je deze periode ervaren?

“Het was een bijzondere tijd om te starten. Enerzijds omdat NPRC in mijn eerste week het 85-jarige jubileum vierde en anderzijds met de zich ontvouwende coronacrisis. In het oprichtingsjaar 1935 waren de omstandigheden voor de binnenvaart ronduit dramatisch en de NPRC moest de economische belangen van de binnenvaart behartigen. Ook vandaag de dag is er onzekerheid in de markt. Het mooie is dat we als binnenvaartcoöperatie samen met alle leden sterk staan. Gelukkig varen onze leden in diverse vaargebieden met verschillende soorten lading. Dat maakt ons minder gevoelig voor schommelingen binnen de markt.”

“Tel daarbij op dat ik samen met het NPRC-team de overname van Aqua Navis, specialist op de Rijn-Schelde corridor heb afgerond. In de zomer is de deal beklonken en op dit moment is de integratie in volle gang. Beide organisaties zijn complementair en de ladingpakketten sluiten goed op elkaar aan. Het doel is om slimmer samen te werken en de vervoerszekerheid voor klanten verder te vergroten. Zowel binnenvaartondernemers als verladers hebben baat bij de synergie die deze overname creëert. Verder zag ik al snel dat de NPRC een bevlogen team heeft met veel expertise op de gebieden van logistiek, IT en business development. Ik ga mijn best doen om die vakgebieden dichter bij elkaar te brengen. Het digitaliseren van de supply chain blijft een speerpunt.”

Hoe kijk je tegen de binnenvaart aan?
“De binnenvaart is de stille economische kracht van het achterlandvervoer. Elk jaar doen alleen al ruim 85.000 binnenvaartschepen de haven van Rotterdam aan, dat zijn er bijna 250 per dag. Het is cruciaal dat wij als sector het belang van de binnenvaart voor de economie duidelijk maken. Dit is een vitale sector voor de maatschappij, dat is duidelijk bewezen tijdens de coronacrisis. We moeten als binnenvaart samenwerken om onze soms onzichtbare werkzaamheden zichtbaar te maken. Dit geldt niet alleen voor ons als sector, maar ook voor individuele binnenvaartondernemers. Zij investeren veel geld in bestaande en nieuwe schepen die uitgerust zijn met de laatste technieken en innovaties. Deze verhalen en ontwikkelingen mogen verteld en gezien worden, waarmee wij als binnenvaart een meer eigentijds imago krijgen. Dat is ook belangrijk voor het verleiden en aantrekken van jong talent. Wanneer wij als sector ons innoverend vermogen laten zien, kunnen wij jonge mensen nog meer interesseren voor een baan binnen haven en logistiek.”

NPRC laat veel van zich horen op het vlak van digitalisering. Wat is jouw indruk hiervan?
“Ik wist dat ze binnen NPRC bezig waren met digitaliseren, maar niet dat ze zo ver vooroplopen. Het maakt mij bijzonder trots dat we klanten kunnen helpen en ontzorgen door de supply chain efficiënter in te richten op basis van beschikbare data. Samen met binnenvaartondernemer en klant kijken we waar ‘waste’ in de keten zit en deze halen we eruit. We proberen de keten hiermee transparant te maken. Daarnaast implementeert NPRC contingency planningen. Wij zorgen dat het product van de klant er altijd op tijd is, juist op de momenten waarop het moeilijk is. Zo komt het wel eens voor dat wij het product over de weg vervoeren, wanneer er een stremming in een rivier is. Uiteindelijk draait het bij de klanten om security of supply. Met alle beschikbare data maken we ketens transparanter en meetbaarder. De volgende stap is dat we ook voorspellend kunnen gaan werken, zodat wij de meest efficiënte en duurzame supply chain kunnen inrichten. Met partijen als Smartport, TNO en Connekt werken we aan het ontwikkelen van kennis op dit vlak.”

De binnenvaart staat te boek als duurzame modaliteit. Hoe vordert het met het vergroenen van de vloot?
“Het is mooi om te zien dat onze leden niet stilzitten. Zo worden nieuwe brandstoffen omarmd en zijn steeds meer schepen uitgerust met katalysatoren en roetfilters. Die ontwikkelingen brengen we ook nadrukkelijk bij klanten onder de aandacht om de vraag naar duurzaam vervoer te stimuleren. Tegelijkertijd dwingen overheden de sector om stappen te nemen in verduurzaming en die kosten van het vergroenen van de vloot zijn gigantisch. Die opgave kunnen we niet bij individuele binnenvaartondernemers neerleggen, maar moet je in samenwerking met partijen in de keten uitwerken. Het verduurzamen van de logistiek is een maatschappelijke uitdaging. Het is belangrijk dat de overheid ook haar steentje bijdraagt; alleen samen kunnen wij grote stappen zetten. Ondertussen zitten wij niet stil, samen met schipper en verlader onderzoeken wij hoe bijproducten van klanten gebruikt kunnen worden als brandstof. Zo kijken wij bijvoorbeeld met binnenvaartondernemer Harm Lenten en verlader Nouryon hoe wij waterstof kunnen gaan inzetten als scheepsbrandstof.”

Samenwerken speelt een rode draad in alles wat je vertelt. Wat betekent samenwerken voor NPRC?
“Als je snel wil gaan, moet je het alleen doen. Maar als je ver wil komen, is samenwerken de sleutel tot succes. Dat is bijvoorbeeld ook de kracht van het RPPC-netwerk. Juist door gezamenlijk de haven te verkopen in het achterland ontstaat een krachtig geheel. Binnen NPRC is samenwerken een bouwsteen van ons DNA. Met binnenvaartondernemers en verladers werken we in coöperatief verband aan het efficiënter inrichten van de logistiek. Of het nu gaat om duurzaamheid of digitalisering, met z’n allen kan je het verschil maken. Aan ons de taak om partijen te overtuigen van deze voordelen en echt vorm te geven aan samenwerking, zowel persoonlijk als digitaal. Ik nodig eenieder van harte uit om te komen kijken hoe wij als NPRC een bijdrage leveren aan het onzichtbare zichtbaar maken.”

Schrijf hier uw condoleance / Schreiben Sie hier Ihr Beileid