Skip to main content

Hoogwater? Contingency planning biedt de oplossing

Wat doe je als de Rijn gestremd is als gevolg van hoogwater? Dan kun je natuurlijk wachten tot het waterpeil weer gezakt is, maar zo zit NPRC niet in elkaar. Wij trekken proactief het draaiboek uit de kast en starten in nauwe samenwerking met opdrachtgevers met de implementatie van de contingency planning. Door de aanhoudende regenval en het smeltwater uit de Eifel en Ardennen moeten de grote rivieren enorme hoeveelheden water wegwerken.

Het waterpeil is in de afgelopen week flink gestegen waardoor op sommige plekken vaarverboden zijn ingesteld. Zo is de Rijn in de omgeving Koblenz al sinds 31 januari gesloten waardoor het zuiden van Duitsland niet via het water bereikbaar is. Later deze week werd het gebied tussen Koblenz en Keulen ook voor scheepvaart gesloten. Dit stelt logistieke ketens over het water voor de nodige hoofdbrekens.

Voor een aantal opdrachtgevers van NPRC in deze regio gaat de productie gewoon door en blijft er behoefte aan de aanvoer van grondstoffen. Derhalve zet NPRC alles op alles om fabrieken te blijven bevoorraden. We stellen contingency teams samen met de partners in de keten en buigen zo lang het nodig is logistieke ketens om via andere wegen. Zo wijken schepen op dit moment uit naar tijdelijke hubs zo dicht mogelijk bij de eindbestemming, waarna de lading per truck haar weg vervolgd.

Honderden vrachtwagens houden zo de supply chain in stand en inmiddels wordt dagelijks ruim 4.000 ton via de contingency plannen aangevoerd. Tegelijkertijd worden schepen beladen en in positie gebracht om medio volgende week, als de waterstanden weer gaan dalen de leveringen over water snel te hervatten. De show moet tenslotte doorgaan. Wil jij meer weten over onze contingency planning? Neem dan contact op met Wilco Volker.

Meer weten?

Ik hoor graag van je.

Margriet Geluk, NPRC

Margriet Geluk

Supply Chain Engineer

Schrijf hier uw condoleance / Schreiben Sie hier Ihr Beileid