Skip to main content
LEDEN AAN HET WOORD

Jong en oud, samen staan onze leden sterk

Vorige week was de internationale dag van de coöperatie. Een mooi moment om stil te staan bij onze geschiedenis en een aantal van onze leden aan het woord te laten over wat de coöperatie voor hen betekent. Solidariteit staat aan de basis van de coöperatieve rechtsvorm. Het gaat om samen het verschil maken, elke dag opnieuw. Sinds 1935 gaan onze leden, particuliere binnenvaartondernemers, lange termijn overeenkomsten aan met verladers. Lading- en leveringszekerheid gaan hand in hand.

In een wereld van schaalvergroting zoeken verladers continuïteit. De coöperatie waarin binnenvaartondernemers samenwerken geeft verladers een supply chain zonder zorgen. Met ruim 140 leden zijn we door heel Europa actief. In de coöperatie rechtsvorm zijn continuïteit, zekerheid en transparantie veel sterker geborgd dan binnen andere vormen van bedrijfsvoering.

Geboren en getogen onder de vlag
De familie den Haan is onlosmakelijk verbonden met NPRC. Leen den Haan bespreekt voortvarend de familiegeschiedenis: “Mijn opa was vanaf het begin aangesloten bij NPRC. Mijn vader en moeder hebben hun hele leven bij NPRC gevaren en zelf ben ik samen met mijn vrouw Monique inmiddels ruim 35 jaar lid. Nog steeds kunnen binnenvaartondernemers door zich te verenigen, sterker in de markt staan. Als individu kun je onmogelijk grote opdrachtgevers bedienen. Verladers en schippers hebben elkaar nodig, ook op het gebied van vergroenen. Het is bijzonder om te zien hoe NPRC, samen met leden en verladers diverse duurzame innovaties heeft gerealiseerd. Ik kan niet anders concluderen dat de binnenvaart qua milieuprestaties bijzonder goed bezig is.”

Harry van Laak van ms Watna is al ruim een halve eeuw lid van NPRC. Hij is bijzonder trots dat zijn grootvader ook betrokken was bij de oprichting van het schipperscollectief. Harry windt geen doekjes om de nut & noodzaak van de coöperatie: “Ik vind gezamenlijk optreden veel beter. Juist door samen op te trekken, kunnen we de markt beter bedienen. Daarnaast kunnen we met zijn allen gemakkelijker investeren in nieuwe technieken. Door één schip vooruit te sturen, kunnen we ervaring opdoen, zoals bijvoorbeeld nu met de waterstof-elektrisch vrachtschip Antonie.”

Vers bloed
Ook kersvers lid Gert den Ouden van ms Vagare is blij met de coöperatie: “Wij zijn pas net begonnen met varen. Mijn familie is al vele jaren lid bij NPRC en zij zijn bijzonder positief. Het was voor ons een makkelijke keuze om lid te worden. Zeker na een bezoek aan het NPRC-kantoor, de mensen zijn daar zo vriendelijk. De bevrachters regelen het werk voor je en wij kunnen ons concentreren op het varen. Ook de Ledenadviesraad heeft gezorgd voor een zachte landing, ze zijn er echt voor de schippers. Als coöperatie staan we open om te vergroenen. Elke dag leveren wij een bijdrage aan een betere wereld. De binnenvaart haalt zoveel lading van de weg en dat resulteert in minder uitstoot van schadelijke stoffen.”

Sommige schippers vinden het samenwerken met meerdere bevrachters lastig. “Om die reden zijn wij begin dit jaar lid geworden van NPRC. De afgelopen jaren hebben wij veel zakengedaan met NPRC en dat beviel elke keer uitstekend. Het geeft ons veel rust dat wij niet meer met Jan en alleman hoef te bellen, maar alle reizen met 1 kantoor afhandelen. Het is super dat wij die bevrachtingsstress achter ons hebben kunnen laten”, vertellen Eddy & Monique Joseph van Ms Isola d’Ischia.

Coöperaties nemen vlucht
Marijke Flamman, senior adviseur bij de Nationale Coöperatieve Raad (NCR), ziet een enorme boost in aandacht voor coöperaties: “De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe coöperaties opgericht. Dit komt enerzijds doordat we een beweging zien van Nederland als Verzorgingsstaat naar meer een Voor elkaar zorgen staat. Het sociaal maatschappelijke aspect, kenmerkend voor de coöperatie, heeft daarnaast door corona meer waardering gekregen. Vanuit NCR stimuleren wij het solidariteitsprincipe van de coöperatie. Bij de coöperatieve rechtsvorm hoort aandacht voor de gemeenschap en het samen doen. Dat zie je onder andere terug in de toename van het aantal zorg- en buurtcoöperaties. We moeten meer voor elkaar doen en voor elkaar zorgen. NPRC laat zien hoe je als dienstencoöperatie succesvol samen kunt ondernemen. Deze coöperatie organiseert en faciliteert wat de leden individueel niet of minder goed kunnen. Zo creëer je synergie, 1 + 1 wordt dan 3.”

Meer weten?

Ik hoor graag van je.

femke brenninkmeijer nprc, ceo nprc

Femke Brenninkmeijer

CEO