Skip to main content
NIEUWSBERICHT

8 jaar persoonlijke inzet in de coöperatie


Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) in 2016 werden Ronnie Rutjes (ms Calando) en Eric van Dam (ms Sympathie) door de leden gekozen in de Leden Advies Raad (LAR). Dit jaar eindigt hun tweede termijn en dragen zij het stokje over aan een nieuwe lichting LAR-leden. Met de Dag van de Coöperatie in gedachten blikken wij terug op hun 8 jaar bij de LAR en de waarde van samenwerking.

Hoe ben je 8 jaar geleden terechtgekomen bij de LAR?
Ronnie: “Ik werd benaderd door LAR-leden om mij verkiesbaar te stellen. De belangrijkste reden om deel te nemen aan het LAR-bestuur, is samenwerking! Hierdoor heb ik meer begrip gekregen voor wat er gebeurt aan de bevrachtingstafel. Het is niet zo gemakkelijk als wij soms denken vanuit de stuurhut.”

Eric: “Ik had altijd wel wat aan te merken op de NPRC, dus wilde ik van de zijlijn afstappen en in het speelveld proberen mee te doen. De complexiteit van samenwerking wordt ineens veel duidelijker. Het heeft mij doen realiseren dat een sterke stem van de leden erg belangrijk is binnen de coöperatie.”

Wat is de belangrijkste taak van de LAR?
Ronnie: “Leden vertegenwoordigen. Door de laagdrempeligheid van de LAR communiceren de leden hun wensen met ons. Dit brengen wij dan bij de directie onder de aandacht en geven ons advies aan ze mee.”

 Eric: “Het borgen van het belang van de leden is het belangrijkst, waarbij we het bestuur en het kantoor confronteren met onze praktijk. Het leverde soms een stevig gesprek op, maar het maakt de coöperatie wel sterker. Het begrip tussen de wereld van de leden en de wereld van de directie is waar de LAR een grote rol in speelt.”

Hoe zou je de sfeer binnen de LAR kunnen omschrijven?
Ronnie: “De sfeer binnen de LAR is goed, je kunt zeggen wat je wilt. De verschillende vaargebieden zijn vertegenwoordigd, net als de tonnages. De verhouding in leeftijden en man/vrouw is ook goed verdeeld. Dit geeft een extra dimensie tijdens vergaderingen.”

Eric: “De LAR beschouw ik als een fort met hele dikke muren: er is een open houding en alles kan gezegd worden. Een zelfkritisch karakter hoort ook bij deze functie. Dit wordt ondersteund door ledenenquêtes en interne zelfevaluaties die regelmatig aan bod komen.”

eric van dam, lar, cooperatie, leden advies raad, nprc

Wat is het mooiste moment uit je LAR-periode?
Ronnie: “Samen met Eric heb ik meegedacht over de directiewissel. Wij waren vanuit de LAR bij de sollicitatieprocedure betrokken. De bijeenkomst waar de verschillende kandidaten zich voorstelden heb ik zeer waardevol gevonden, mede omdat de LAR hier zo nauw bij betrokken werd.”

Eric: “Ik vond het erg leuk om voor de zaal de LAR-speech te doen. Voor mij een ultiem moment om mijn enthousiasme voor de coöperatie en het samenwerken met de leden heel tastbaar te laten samenvallen.”

Heb je tips voor toekomstige opvolgers?
Ronnie: “Voor nieuwe LAR-leden: Je zit er niet voor jezelf, denk vanuit de leden. De directie geef ik mee om te waken voor de balans. Ontevreden klanten zijn een probleem maar véél ontevreden leden zijn een nog groter probleem.”

Eric: “Ik wil mijn LAR-opvolgers meegeven ervoor te zorgen dat de LAR een sterk en divers team blijft, om de NPRC optimaal te blijven adviseren. Ik wil de directie graag meegeven goed te blijven luisteren naar de LAR, alle beslissingen die uiteindelijk onder jullie verantwoordelijkheid genomen worden, hebben effect op onze leden.”

Tot slot
Ronnie: “Er zijn weinig LAR vergadering of bijeenkomsten die ik heb gemist. Op voorhand wist ik dat vergaderingen tijd gingen kosten. Door de inzet van mijn vrouw (Patricia) ging het varen, laden en/of lossen aan boord gewoon door. Ik wil de leden bedanken voor het vertrouwen van de afgelopen acht jaar. We spreken elkaar op de ALV op 5 oktober.”

Eric: “We hebben een fantastische club, met een zeer betrokken team met mensen die in dienst zijn bij de NPRC. Ik wil graag afsluiten door de leden enorm te bedanken. Van jullie heb ik het mandaat gekregen om mij 8 jaar geleden in te zetten voor de LAR. Dat heeft (hoop ik) de coöperatie mede ondersteund in haar doelen. Bedankt voor jullie steun, ik kom weer bij jullie aan de zijlijn staan!”

Meer weten?

Ik hoor graag van je.

robert van vliet, commercial manager, commercial development manager

Robert van Vliet

Commercial Development Manager