Skip to main content

Home » Ms Wantij uitgerust met 2 vrachtwagenmotoren

Ms Wantij uitgerust met 2 vrachtwagenmotoren

Primeur in binnenvaart leidt tot forse emissiereducties

In 2018 zijn 2 EURO VI truck-motoren van DAF Paccar geïnstalleerd aan boord van binnenvaartschip ms Wantij. Dit schip is in 1994 in de vaart genomen, is 86 meter lang en 9 meter breed. Met een laadvermogen van 1.630 ton kan ms Wantij het equivalent van 55 vrachtwagens vervoeren. Met de ingebruikname van de EURO VI-motoren is de uitstoot van schadelijke stoffen afgenomen en het brandstofverbruik significant vermindert. In vergelijk met de huidige CCnR II motoren is de NOx uitstoot 85% lager.

Met de motoren wordt antwoord gegeven op de vraag naar aanpassing van de binnenvaartvloot naar ‘groene voortstuwing’, die voldoet aan de eisen van nieuwe wet- en regelgeving zoals gesteld door overheden, opdrachtgevers, verladers of havendirecties. Ten opzichte van de huidige motoren wordt de volgende emissiereductie behaald; NOx (stikstofoxiden) 85% en PM (roet) met 93%. Ook verbruiken de motoren minder brandstof wat leidt tot 20% minder CO2. In combinatie met de lage onderhoudskosten, geeft deze motor een gunstig terugverdien-model.

Deel deze post

Monique Keller

Executive Assistent

Schrijf hier uw condoleance / Schreiben Sie hier Ihr Beileid