Skip to main content

NPRC verwelkomt Thomas van den Dries als nieuwe LAR-voorzitter

Wisseling van de wacht

De Ledenadviesraad (LAR) is een belangrijk orgaan binnen NPRC. Leden zijn middels de LAR betrokken bij het beleid van de coöperatie. Onlangs heeft LAR-voorzitter Eric van Dam plaats gemaakt voor Thomas van den Dries. Genoeg aanleiding om met beide mannen in gesprek te gaan.

Eric, waarom ben je voorzitter geworden?
“Begin 2019 heb ik het stokje overgenomen van Harm Lenten. Hij kreeg toen zijn handen vol aan het waterstofproject: de ontwikkeling van het eerste nieuwbouw waterstofaangedreven binnenvaartschip ter wereld. Geweldig dat dit schip medio volgend jaar in de vaart komt. Voor mij was het een eer om het voorzitterschap op mij te nemen. Ik had wat bestuurlijke ervaring opgedaan bij BLN en zag dit als kans om mij verder als persoon te ontwikkelen. Het samenwerken met de Raad van Commissarissen en NPRC-directie is buitengewoon interessant. Ik heb als voorzitter het belang van de leden gewaarborgd.”

Wat is je het meeste bijgebleven?
“Dat zijn eigenlijk meerdere zaken, zoals het vertrek van Stefan, de komst van Femke, de coronacrisis, de overname van Aqua Navis en het Covestro-contract. Ik kijk met veel plezier terug op de kennismaking met Femke en heb haar samen met de leden wegwijs gemaakt binnen de coöperatie. Het samenspel tussen de coöperatie en de gezinsbedrijven vind ik het leukste. Het grotere belang koppelen aan het belang van de schipper, dat blijft bijzonder. Ik ben echt trots op Femke. Ze heeft in een korte periode zich alles eigen gemaakt en is een harde werker. Als warm en betrokken persoon heeft ze snel mijn vertrouwen gewonnen.”

Wat wil je meegeven aan je opvolger?
“De voorzitter vervult een belangrijke rol en dat is op het lijf van Thomas geschreven. Hij heeft als vice-voorzitter al de nodige ervaring opgedaan en heeft de juiste papieren voor deze functie. Eigenlijk zou ik blijven zitten tot de ALV dit jaar, maar met de mogelijke sluiting van het schippersinternaat in Nieuwegein moest ik daar mijn tijd voor vrijmaken. Onze kinderen zitten op dit internaat en ik knok nu voor de toekomst van hun internaat. Voor Thomas heb ik een kort advies: doe wat je doet en je doet het goed. Ik weet zeker dat hij voor de belangen van leden opkomt.”

Thomas van den Dries

Thomas van den Dries (30) is niet geboren en getogen in de binnenvaart, maar het water lonkte altijd wel. Tijdens zijn opleiding tot kapitein aan het Scheepvaart & Transport College in Rotterdam heeft hij stage gelopen bij NPRC-lid Eric van Dam. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij zich met Ms Navia heeft aangesloten bij onze coöperatie. Hij is nu 5 jaar lid en vaart samen met zijn vriendin door heel Europa.

Thomas, waarom zit je in Ledenadviesraad?
“Ik ben 3 jaar geleden lid geworden van de LAR. Ik had nog wel eens kritiek op zaken, zoals het schippersforum en de iBarge app. Eric zei toen dat ik lid moest worden en dat ik zo een stem kreeg binnen het beleid van de coöperatie. Ik heb toen besloten om mij verkiesbaar te stellen en werd benoemd. Vanuit de ledenadviesraad heb ik richting gegeven aan de digitaliseringsagenda. Zo rol je er geleidelijk in en nu ben ik voorzitter verkozen door mijn LAR-collega’s. Ik ben bijzonder trots dat ik de stem van de leden mag vertegenwoordigen binnen de coöperatie.”

Wat kunnen de leden van jou verwachten de komende tijd?
“Naast de dagelijkse gang van zaken ben ik druk bezig met kleine schepen. De jeugd heeft de toekomst en jongeren beginnen vaak nu eenmaal met kleinere schepen. Zo kunnen zij doorgroeien naar een groter schip. NPRC is een uitstekende partij om schippers te helpen in dit groeipad. Als voorzitter blijf ik mij hard maken voor het bereiken en aantrekken van jonge mensen in de binnenvaart. Als sector zijn wij hard nodig om de Nederlandse wegen bereikbaar te houden.”

Wat is jouw boodschap richting de leden?
“Als jullie vragen hebben, kunnen jullie altijd bellen. Als voorzitter ben ik er voor de leden. Ik heb ontzettend veel zin om jullie te vertegenwoordigen samen met het LAR-team.”

Meer weten?

Neem contact op met:

femke brenninkmeijer nprc, ceo nprc

Femke Brenninkmeijer

CEO

Schrijf hier uw condoleance / Schreiben Sie hier Ihr Beileid