Skip to main content
MEDIA

Project WEVA – varen op groene waterstof

Binnen de verduurzaming van het goederenvervoer speelt de binnenvaart al jaren een belangrijke rol. Deze modal shift moet ertoe leiden dat goederen over lange afstanden niet meer per truck maar per binnenvaartschip en spoor vervoerd worden. Hierdoor wordt een behoorlijke bijdrage geleverd aan de verduurzaming van het goederenvervoer.

Door de binnenvaartschepen zelf ook groener te maken, zal deze bijdrage alleen maar groter worden. Een goed voorbeeld hiervan is het WEVA-project. WEVA staat voor Waterstof Elektrisch Vrachtschip Antonie. De Antonie is een nog nieuw te bouwen volledig elektrisch vrachtschip, dat als primeur voor Nederland zal worden aangedreven door groene waterstof.

Emissievrij
WEVA is een samenwerking van Concordia Damen, Hy-Energy TransStore, Koedood Marine, Lenten Scheepvaart, Nedstack, Nobian, en binnenvaartcoöperatie NPRC. Op 30 maart jl. gaf minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat in aanwezigheid van Harm Lenten, Femke Brenninkmeijer (CEO van NPRC), en Michael Koenig (CEO Nobian), het officiële startschot van de bouw van de Antonie. Dit gebeurde symbolisch door de overhandiging van een artist impression van het te bouwen schip aan de minister. Naar verwachting zal het schip vanaf medio 2023 zout gaan vervoeren voor Nobian, de verzelfstandigde industriële chemietak van AkzoNobel. Het schip zal per afvaart circa 3.850 ton zout, een equivalent van 120 vrachtwagens, geheel emissievrij vanuit Delfzijl naar de fabriek in de Botlek in Rotterdam vervoeren.

Duurzame integratie
Nobian is tevens de producent van de groene waterstof. Het idee voor het project werd volgens mevrouw Brenninkmeijer opgedaan tijdens een werkbezoek. “Bij een werkbezoek van NPRC aan Nobian, dit was nog voor mijn start bij de NPRC, kwam op een gegeven moment de waterstof ter sprake die bij Nobian als bijproduct vrijkomt. Het idee ontstond toen om te onderzoeken op wat voor manier deze waterstof een nuttige rol zou kunnen spelen binnen de supply chain van het zout. Al sinds 2002 is NPRC als coöperatie de logistiek dienstverlener voor het vervoer van dit zout en het op peil houden van voldoende voorraad voor de fabriek van Nobian in Rotterdam. Lenten Scheepvaart is één van de leden die dit zout vervoert met het ms Antonie. Een schip op waterstof zou een mooi voorbeeld zijn van een duurzame integratie van industrie en logistiek waarbij een bijproduct van een productieproces helpt bij het duurzame transport van het product afkomstig uit dit proces.” De waterstof ontstaatals bijproduct bij de productie van chloor en loog, op basis van zoutwaterelektrolyse. Hierbij wordt water gesplitst in waterstof en zuurstof. Deze zuivere waterstof is zeer geschikt om te gebruiken in bijvoorbeeld brandstofcellen en industriële productieprocessen. Doordat in het geval van Nobian bij de elektrolyse gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare energie is er sprake van gecertificeerde groene waterstof.

Download de rest van het artikel hier

Dit artikel is geschreven door Arno Dirkzwager en is verschenen in de juni uitgave van het kwartaalmagazine van stichting VOMO.

Project Weva

Meer weten?

Ik hoor graag van je.

femke brenninkmeijer nprc, ceo nprc

Femke Brenninkmeijer

CEO