Skip to main content

Grensoverschrijdend klimaatproject Duits Covestro en Nederlands NPRC

Binnenvaartschepen op waterstof

De binnenvaartcoöperatie NPRC, met hoofdkantoor in Rotterdam, gaat samen met de Duitse polymerenproducent Covestro een deel van hun vloot op de Rijn ombouwen naar waterstofschepen. Het internationale project maakt deel uit van het RH2INE-Initiatief van het Duitse Ministerie van Economische Zaken van Noordrijn-Westfalen en de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Doel is een klimaatneutrale transportroute op de Rijn-Alpencorridor en zo invulling geven aan de Europese “Green Deal”.

Covestro en NPRC steunen de ontwikkeling van een waterstofinfrastructuur voor de zouttransportvloot in havens en laadstations langs de Rijn. Het is de bedoeling dat de eerste twee nul-emissieschepen al in 2024 gaan varen.

Europese frontrunners – Covestro
“We willen ons bedrijf volledig in lijn brengen met de circulaire economie en op lange termijn broeikasgasneutraal produceren. Dit omvat ook het continu verminderen van indirecte emissies, waarbij we innovatieve oplossingen willen implementeren samen met sterke partners zoals NPRC,” verklaart Dr. Klaus Schäfer, Chief Technology Officer van Covestro AG. De logistieke sector is in dit verband bijzonder relevant. Vervoer is immers de enige sector in de EU waar de emissies sinds 1990 zijn gestegen in plaats van gedaald. Dit is waar het RH2INE-initiatief (Rhine Hydrogen lntegration Network of Excellence) om de hoek komt kijken, waar Covestro en NPRC zich nu als frontrunners hebben aangesloten.

Gezamenlijke ketenverantwoordelijkheid – NPRC
“Deze samenwerking is een geweldig voorbeeld van de kansen die zich voordoen als alle stakeholders in de logistieke keten zich verbinden tot duurzaamheid. Dit partnerschap met Covestro biedt een solide en betrouwbare basis voor onze coöperatie van individuele binnenvaartondernemers om de enorme investering aan te gaan die nodig is om om te schakelen naar zero-emissie vervoer. Deze vorm van gezamenlijke ketenverantwoordelijkheid is naar mijn idee de toekomst van innovaties in de logistiek;” aldus CEO van NPRC Femke Brenninkmeijer.

Uitrol
In termen van transportvolume is zout de belangrijkste grondstof voor de Covestro-vestigingen in Noordrijn-Westfalen. In het kader van RH2INE willen Covestro en NPRC het vervoer van deze grondstof stap voor stap emissievrij maken. Daartoe willen de partners in eerste instantie twee waterstofschepen in de vaart brengen vanaf 2024. In eerste instantie zal gekeken worden naar de technische en economische haalbaarheid van het project. Daarbij zal ook het technisch ontwerp van de romp worden geoptimaliseerd, zodat de schepen zelfs bij laagwater kunnen worden ingezet. Ook wordt de mogelijkheid onderzocht om groene waterstof uit Covestro’s eigen chloorelektrolyse te gebruiken om de binnenschepen te bunkeren.

Grensoverschrijdende RH2INE
Met hun gezamenlijk project leveren Covestro en NPRC dus een belangrijke bijdrage aan de tussentijdse doelstelling van RH2INE: Het grensoverschrijdende RH2INE streeft ernaar om ook met andere partners uit het consortium, tussen Rotterdam en Keulen meerdere waterstofschepen in de vaart te hebben. Het doel op lange termijn is een klimaat neutrale “Rijn-Alpen”-vervoerscorridor tot stand te brengen. Naast het Ministerie van Economische Zaken van Noordrijn-Westfalen en de Nederlandse provincies Zuid-Holland en Gelderland behoren ook de havens van Duisburg, Neuss/Düsseldorf, Keulen en Rotterdam, alsmede een aantal logistieke en industriële bedrijven tot de actief betrokken partijen.

Meer weten?

Ik hoor graag van je.

Femke Brenninkmeijer

CEO

Schrijf hier uw condoleance / Schreiben Sie hier Ihr Beileid