SCHONERE
BINNENVAARTSCHEPEN

Verlaag uitstoot met nieuwe technieken

Schonere binnenvaartschepen

HVO &
BIOFUELS

Een CO2 besparing kan ook gerealiseerd worden door het gebruik van biofuels. Zo kan bijvoorbeeld Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) de uitstoot van CO2 tot 89% verminderen in vergelijking met fossiele diesel. NPRC rekent met ons in-house ontwikkeld rekenmodel de financiële impact voor uw specifieke supply chain binnen één dag door, rekening houdende met de fluctuerende marktindex voor CO2-emissie rechten. De ontwikkelingen van het gebruik van andere biofuels als bijvoorbeeld methanol volgt NPRC op de voet.

Schonere binnenvaartschepen

STIKSTOF VERMINDEREN
MET STAGE V EN NABEHANDELAARS

Een steeds groter deel van onze vloot is uitgerust met een zogeheten Stage V-motor, een Europese normering voor scheepsmotoren. Deze motoren hebben een lager brandstofverbruik en zijn uitgerust met een roetfilter en een katalysator. Een ander deel van onze vloot heeft een nabehandelingsinstallatie, om zoveel mogelijk NOx en fijnstof af te vangen.

NPRC stimuleert haar leden om de binnenvaartschepen te verduurzamen middels het vouchersysteem. Een mooie stap richting schonere binnenvaartschepen.

“Tata Steel participeert in studies die onderzoeken hoe je schepen op waterstof, op ammoniak of elektrisch kunt laten varen, maar dat onderzoek kost tijd. Met HVO kun je ook nu al een stevige reductie behalen door enkel de input te veranderen”

Daan Sabbé – Tata Steel

Meer weten over
de nieuwste technieken?

Wilt u uw supply chain verduurzamen? NPRC bespreekt graag met u de mogelijkheden.

Bert van Strien

Manager Barging & Logistics

+31 (0)10 313 9934

bert.van.strien@nprc.nl

Stuur een email